Slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden

  • VO MBO
  • 21ste-eeuwse vaardigheden
  • Scholen
  • ECBO

v.a. € 0,00

De slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden toont aan docenten en onderwijsteams wat zij in hun onderwijs al doen aan 21ste-eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan vaardigheden als kritisch denken, digitale vaardigheden, creativiteit, samenwerken en ondernemendheid.
Deze vaardigheden worden steeds belangrijker en krijgen al onderwijsaandacht. De slowscan toont welke vaardigheden belangrijk worden gevonden én weinig aandacht krijgen, waar deze vaardigheden reeds aandacht krijgen en wat daarin meer kan.

Lees meer
Productkenmerken
Onderwijstype Voortgezet onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs
Thema 21ste-eeuwse vaardigheden
Doelgroep Scholen
Product: Vragenlijst en individueel rapport
Prijs excl. btw
Andere doelgroepen Nee
Andere modules Nee
Zijn er aanvullende producten beschikbaar: Nee

Aanvullende Producten

Over ECBO

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, kortweg ecbo, ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs. Haar kernactiviteit is beleids- en praktijkgericht onderzoek naar het beroepsonderwijs. Onafhankelijk en wetenschappelijk. Met daarbij veel aandacht voor het verspreiden van de onderzoeksresultaten in de vorm van toegankelijke en bruikbare kennis. Binnen het werkterrein van het beroepsonderwijs ligt ecbo’s expertise vooral op de themagebieden: Onderwijsloopbanen in en rond het mbo, Organiseren van leren in het beroepsonderwijs en Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.