Update schoolondersteuningsprofiel

 • BAO SBO VO SO VSO
 • Passend onderwijs
 • Scholen
 • Stichting Perspectief op School

v.a. € 370,00

Jaarlijks actuele gegevens en zicht krijgen op de ontwikkeling van de ondersteuning van scholen. Dit omvat...

 • Toegang tot het online POS benchmark platform voor het verzamelen van gegevens
 • Het automatisch invullen van de indicatoren uit openbare bronnen zoals DUO
 • Het online aanvullen van de indicatoren per individuele school
 • De begeleiding van het proces en creëren van draagvlak door een onafhankelijk adviseur
  • De afstemming van de planning;
  • Het ophalen van contactgegevens/e-mailadressen en afspraken over communicatie;
  • Helpdesk op de inhoud en toelichting.
 • De controle van de gegevens in POS door een deskundig en onafhankelijk adviseur
 • Controle van de door POS zelf (automatisch) gegenereerde gegevens en op de door de respondent ingevulde gegevens door:
  • Desk-research op bestaande, niet digitale bronnen;
  • Onderlinge coherentie van gegevens (bijvoorbeeld klassendeler vs inzet van personeel);
  • Consistentie en aannemelijkheid ten aanzien van de periode waarop de data betrekking hebben (bijvoorbeeld of de data niet deels t1 is);
 • Contact met de school bij gerede twijfel aan (vitale) data.
 • De oplevering van een schoolondersteuningsprofiel van de school en visuele rapportage op 1 A4 voor ouders, beide online en printbaar.

Lees meer
Productkenmerken
Onderwijstype Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs
Thema Passend onderwijs
Doelgroep Scholen
Product: Vragenlijst en rapport
Prijs excl. btw €370,00 per school
Andere doelgroepen Nee
Andere modules Nee

Aanvullende Producten

+

Volledig schoolondersteuningsprofiel

€ 980,00
+

Bovenschoolse analyse

€ 2740,00
+

Bovenschoolse rapportage

€ 950,00

Maatwerk

Over Stichting Perspectief op School

Stichting Perspectief op School (POS) helpt met inzicht voor passend onderwijs. POS levert een online platform voor kwaliteitszorg en verantwoording over basisondersteuning. Met POS verzamelt en beheert u alle informatie over onderwijsondersteuning die u nodig heeft om van passend onderwijs een succes te maken. Perspectief op School - passend inzicht voor passend onderwijs.