Personeelspeiling

  • BAO
  • Tevredenheid
  • Medewerkers
  • Scholen met Succes

v.a. € 295,00

Voor het moderne management is de tevredenheid van eigen medewerkers erg belangrijk. Het is daarom belangrijk om de tevredenheid van medewerkers te meten. Dit kan met behulp van de Personeelspeiling die Scholen met Succes heeft ontwikkeld.
Inmiddels zijn er meer dan 3500 Personeeltevredenheidspeilingen afgenomen en wordt in de benchmark de uitslag vergeleken met het oordeel van duizenden collega’s. De Personeeltevredenheidspeiling (PTP) is waar mogelijk afgestemd op de Leerling- en Oudertevredenheidspeiling. De vragen van de Personeelspeiling zijn nauw gerelateerd aan de activiteiten van het IPB beleid. De peiling is daarmee zeer geschikt als hulpmiddel om het IPB beleid (verder) te ontwikkelen. Ook zijn een aantal vragen opgenomen die te gebruiken zijn voor de ontwikkeling c.q. bewaking van het ARBO beleid.

Evenals bij de Leerlingtevredenheidspeiling en de Oudertevredenheidspeiling is de rapportage van de Personeeltevredenheidspeiling goed te gebruiken voor het schoolplan en de inspectie.

De kenmerken van de Personeelspeiling:

  • Beproefde vragenlijst.
  • Uitgebreide rapportage met geschreven samenvatting.
  • Anonimiteit en privacy gewaarborgd.
  • Makkelijk en snel af te nemen.
  • Weinig werk voor de school
  • Vergelijking met referentiegroep (benchmark) naar keuze.

Lees meer
Productkenmerken
Onderwijstype Basisonderwijs
Thema Tevredenheid
Doelgroep Medewerkers
Product: Vragenlijst en rapport
Prijs excl. btw €295,00 per school
Andere doelgroepen Ja: Leerlingen en Ouders
Andere modules Nee

Aanvullende Producten

+

Bestuursrapportage tevredenheid

€ 535,00
+

Samenvatting bestuur

€ 400,00
+

Rapport school uitsplitsing naar achtergrondkenmerken

€ 95,00
+

Samenvatting voor de school

€ 110,00
+

Rapport met 3 doelgroepen in rapport 1 voor de school

€ 95,00

Over Scholen met Succes

Scholen met Succes is een gespecialiseerd onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs. We helpen scholen bij het verkrijgen van inzicht in hun huidige marktsituatie en werken samen aan het creëren van een sterke markpositie. Dit doen we door het uitvoeren van marktonderzoek, het ontwikkelen van schoolprofielen en het uitvoeren van communicatiecampagnes. Daarnaast verzorgen wij workshops en trainingen op het gebied van teamontwikkeling, profilering en communicatie.