MONITOR
VAN DE MAAND

Update schoolondersteuningsprofiel

Jaarlijks actuele gegevens en zicht krijgen op de ontwikkeling van de ondersteuning van scholen. Dit omvat...

 • Toegang tot het online POS benchmark platform voor het verzamelen van gegevens
 • Het automatisch invullen van de indicatoren uit openbare bronnen zoals DUO
 • Het online aanvullen van de indicatoren per individuele school
 • De begeleiding van het proces en creëren van draagvlak door een onafhankelijk adviseur
  • De afstemming van de planning;
  • Het ophalen van contactgegevens/e-mailadressen en afspraken over communicatie;
  • Helpdesk op de inhoud en toelichting.
 • De controle van de gegevens in POS door een deskundig en onafhankelijk adviseur
 • Controle van de door POS zelf (automatisch) gegenereerde gegevens en op de door de respondent ingevulde gegevens door:
  • Desk-research op bestaande, niet digitale bronnen;
  • Onderlinge coherentie van gegevens (bijvoorbeeld klassendeler vs inzet van personeel);
  • Consistentie en aannemelijkheid ten aanzien van de periode waarop de data betrekking hebben (bijvoorbeeld of de data niet deels t1 is);
 • Contact met de school bij gerede twijfel aan (vitale) data.
 • De oplevering van een schoolondersteuningsprofiel van de school en visuele rapportage op 1 A4 voor ouders, beide online en printbaar.

Leerlingpeiling

Laat de leerlingen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de school. Leerlingen zijn vaak veel kritischer dan ouders en kunnen als directe ‘gebruikers’ van het onderwijs goed hun mening geven over belangrijke zaken op school. DIt kan via een enquête onder leerlingen.

BAO • Leerlingen • Scholen met Succes

Personeelspeiling

Voor het moderne management is de tevredenheid van eigen medewerkers erg belangrijk. Het is daarom belangrijk om de tevredenheid van medewerkers te meten. Dit kan met behulp van de Personeelspeiling die Scholen met Succes heeft ontwikkeld.
Inmiddels zijn er meer dan 3500 Personeeltevredenheidspeilingen afgenomen en wordt in de benchmark de uitslag vergeleken met het oordeel van duizenden collega’s. De Personeeltevredenheidspeiling (PTP) is waar mogelijk afgestemd op de Leerling- en Oudertevredenheidspeiling. De vragen van de Personeelspeiling zijn nauw gerelateerd aan de activiteiten van het IPB beleid. De peiling is daarmee zeer geschikt als hulpmiddel om het IPB beleid (verder) te ontwikkelen. Ook zijn een aantal vragen opgenomen die te gebruiken zijn voor de ontwikkeling c.q. bewaking van het ARBO beleid.

Evenals bij de Leerlingtevredenheidspeiling en de Oudertevredenheidspeiling is de rapportage van de Personeeltevredenheidspeiling goed te gebruiken voor het schoolplan en de inspectie.

De kenmerken van de Personeelspeiling:

 • Beproefde vragenlijst.
 • Uitgebreide rapportage met geschreven samenvatting.
 • Anonimiteit en privacy gewaarborgd.
 • Makkelijk en snel af te nemen.
 • Weinig werk voor de school
 • Vergelijking met referentiegroep (benchmark) naar keuze.

BAO • Medewerkers • Scholen met Succes

Ouderpeiling

Met de Ouderpeiling van Scholen met Succes brengt u de tevredenheid van uw ouderpopulatie in kaart. U kunt bij afname van onze Oudertevredenheidspeiling gebruik maken van onze standaard vragenlijst, online of op papier.

BAO • Ouders • Scholen met Succes

Update schoolondersteuningsprofiel

Jaarlijks actuele gegevens en zicht krijgen op de ontwikkeling van de ondersteuning van scholen. Dit omvat...

 • Toegang tot het online POS benchmark platform voor het verzamelen van gegevens
 • Het automatisch invullen van de indicatoren uit openbare bronnen zoals DUO
 • Het online aanvullen van de indicatoren per individuele school
 • De begeleiding van het proces en creëren van draagvlak door een onafhankelijk adviseur
  • De afstemming van de planning;
  • Het ophalen van contactgegevens/e-mailadressen en afspraken over communicatie;
  • Helpdesk op de inhoud en toelichting.
 • De controle van de gegevens in POS door een deskundig en onafhankelijk adviseur
 • Controle van de door POS zelf (automatisch) gegenereerde gegevens en op de door de respondent ingevulde gegevens door:
  • Desk-research op bestaande, niet digitale bronnen;
  • Onderlinge coherentie van gegevens (bijvoorbeeld klassendeler vs inzet van personeel);
  • Consistentie en aannemelijkheid ten aanzien van de periode waarop de data betrekking hebben (bijvoorbeeld of de data niet deels t1 is);
 • Contact met de school bij gerede twijfel aan (vitale) data.
 • De oplevering van een schoolondersteuningsprofiel van de school en visuele rapportage op 1 A4 voor ouders, beide online en printbaar.

BAO, SBO, VO, SO, VSO • Scholen • Stichting Perspectief op School

Slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden

De slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden toont aan docenten en onderwijsteams wat zij in hun onderwijs al doen aan 21ste-eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan vaardigheden als kritisch denken, digitale vaardigheden, creativiteit, samenwerken en ondernemendheid.
Deze vaardigheden worden steeds belangrijker en krijgen al onderwijsaandacht. De slowscan toont welke vaardigheden belangrijk worden gevonden én weinig aandacht krijgen, waar deze vaardigheden reeds aandacht krijgen en wat daarin meer kan.

VO, MBO • Scholen • ECBO