Privacybeleid

De Nationale Onderwijs Monitors hanteert strikte regels voor privacy en veiligheid.

De algemene voorwaarden en werkwijze van de Nationale Onderwijs Monitors zijn conform de bepalingen in het Nederlands recht, specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Naast de wettelijke eisen hanteert de Stichting zorgvuldig alle integriteitswensen van de opdrachtgever. De Nationale Onderwijs Monitors zal nimmer persoonsgegevens en/of tot personen herleidbare gegevens verstrekken aan derden zonder expliciete en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Uitkomsten of rapportages zullen nooit herleidbaar zijn tot individuele personen.


Algemene Voorwaarden