De Nationale Onderwijs Monitors werken samen met partners.
Onderzoekspartners bieden hun monitors en/of de uitkomsten aan via ons platform. Content partners, veelal toonaangevende wetenschappers en instituten, ontwikkelen samen met ons gevalideerde vragensets en nieuwe monitors.

Onderzoekspartners

Scholen met succes

Scholen met Succes is een gespecialiseerd onderzoeks- en communicatiebureau voor het onderwijs. We helpen scholen bij het verkrijgen van inzicht in hun huidige marktsituatie en werken samen aan het creëren van een sterke markpositie. Dit doen we door het uitvoeren van marktonderzoek, het ontwikkelen van schoolprofielen en het uitvoeren van communicatiecampagnes. Daarnaast verzorgen wij workshops en trainingen op het gebied van teamontwikkeling, profilering en communicatie.

ECBO

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, kortweg ecbo, ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs. Haar kernactiviteit is beleids- en praktijkgericht onderzoek naar het beroepsonderwijs. Onafhankelijk en wetenschappelijk. Met daarbij veel aandacht voor het verspreiden van de onderzoeksresultaten in de vorm van toegankelijke en bruikbare kennis. Binnen het werkterrein van het beroepsonderwijs ligt ecbo’s expertise vooral op de themagebieden: Onderwijsloopbanen in en rond het mbo, Organiseren van leren in het beroepsonderwijs en Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Perspectief op School

Stichting Perspectief op School (POS) helpt met inzicht voor passend onderwijs. POS levert een online platform voor kwaliteitszorg en verantwoording over basisondersteuning. Met POS verzamelt en beheert u alle informatie over onderwijsondersteuning die u nodig heeft om van passend onderwijs een succes te maken. Perspectief op School - passend inzicht voor passend onderwijs.

Content partner

Onderwijs Innovatie Groep

Onderwijs Innovatie Groep (OIG) is een onderzoekbureau in het onderwijs. Zij maakt onder andere de JOB-monitor, LAKS-monitor en Perspectief op School (een monitor passend onderwijs) beschikbaar. Verder voert zij onderzoek uit voor kennis- en expertisecentra zoals Kennisnet en SLO.

Technologie partner

QDelft

QDelft is een technologie ontwikkelaar met duidelijke focus op het onderwijs. Zij ontwikkelt naast het leraren- en schoolleidersregister ook leerling-prognoses en diverse andere tools in het onderwijs. Met opdrachtgevers zoals S-BB, EP-Nuffic, Studiekeuze123 en OCW heeft QDelft erg veel ervaring in het onderwijs werkveld opgebouwd.